Namens de familie van Moorsel: Bedankt voor alle mensen die bij de herdenkingsdienst van Ton van Moorsel aanwezig waren. Ook de schakers waren in grote getalen komen opdagen en dat is als een enorme steun ervaren.