Informatie

 

Tijdstip en locatie

De jeugd van schaakvereniging De Drie Torens speelt op vrijdagavond van 18:45 – 20:15 uur (met uitloop tot 20:30 uur) bij basisschool Harten4 in Tilburg. Op gewone avonden is er eerst drie kwartier training en daarna competitie. 

Afmelding bij verhindering

Bij verhindering moet het jeugdlid worden afgemeld via e-mail ( jeugdleiderddt@gmail.com ). Dit is zowel nodig om de groepstrainers vooraf te informeren als om de indeling voor de competitie te maken.

Contributie

De jaarcontributie voor jeugdleden bedraagt momenteel €75. Junioren die al lid van een andere schaakclub zijn, betalen bij ons € 50. Voor een 2e of 3e kind uit hetzelfde gezin zal een korting van € 7,50 worden verstrekt. Een meehelpende ouder of seniorlid wordt gehonoreerd met een korting van € 40. Voor de contributie krijgt de jeugd o.a. lessen, een stappenboek, een diploma (mits het examen gehaald is), het jeugdblad Minorpromotie van de Brabantse Schaakbond, bekers of andere prijzen voor de Keizer-competitie. Deelname aan officiële kampioenschappen is ook gratis (voor andere toernooien, moet soms wel wat betaald worden).

Lessen volgens de Stappenmethode

In onze lessen werken wij met de zogenaamde stappenmethode. Dit is een door Brunia en van Wijgerden ontwikkelde methode, die in binnen- en buitenland erkenning heeft gevonden. De kinderen leren er heel praktisch (en aanvankelijk speels) mee schaken. We verzorgen lessen in (kleine) groepen voor de stappen 1 t/m 6. De jeugd begint met stap 1; wie een stap 6 diploma haalt, is al een goede clubschaker! Onze gekwalificeerde schaaktrainers zijn vooral clubleden en ouders; meer dan de helft van onze trainers is in het bezit bezit van een trainersdiploma (1 of 2). Waar andere verenigingen voor de hogere stappen vaak trainers moeten inhuren, zijn wij er trots op dat we dit vanuit de eigen gelederen en zonder extra vergoeding kunnen verzorgen. Doel van de stappenmethode is beter leren schaken. Examens en diploma’s zijn géén doel op zich bij de stappenmethode, maar wel een goede manier om te kijken of er voldoende voortgang geboekt is om aan een volgende stap te beginnen. Er zijn geen vaste perioden waarin een stap doorlopen wordt.  Voordat een jeugdlid examen doet, maakt hij of zij eerst een proefexamen. Dat kan in principe twee keer per jaar (in januari en juli). De groepstrainer bepaalt samen met de jeugdleider of een kind een proefexamen mag maken.

Competitie

Na de les en evt. een korte pauze gaat de jeugd schaken in een onderlinge competitie. Ze doen dat in één grote groep, waarbij de indeling bepaald wordt door de stand op de ranglijst (volgens het zgn. Zwitserse systeem). Omdat niet iedereen tegen even sterke tegenstanders speelt, gebruiken we een eerlijke maar vrij ingewikkelde puntentelling (het systeem Keizer; zie de pagina “Keizercompetitie” voor meer uitleg). De winnaar van deze competitie is uiteraard de jeugdkampioen. Maar ook voor beginnende en nog niet zo goede jeugdspelers is er zeker wat te winnen! Aan het begin van het seizoen hebben we de jeugd naar sterkte in 4 groepen ingedeeld: A, B, C en D; beginnende jeugdschakers worden aan categorie D toegevoegd. Op onze website staat onder  “Stand Keizercompetitie” de stand en uitslagen na de laatst verwerkte ronde.  De eerste drie van elke competitiegroep krijgen een prijs. Verder is er bijvoorbeeld een prijs voor hij of zij die het meeste in rating gestegen is.

Overige activiteiten

Naast de gewone jeugdavonden zijn er andere activiteiten: aan begin en eind van het seizoen zijn er snelschaaktoernooien en doorgeefschaaktoernooien, en er zijn een paar dolle avonden met sinterklaas en carnaval. Op de slotavond worden de diverse prijzen en bekers uitgereikt, en evalueren we met de ouders het afgelopen seizoen. Zie weer de “Kalender” voor wat op welke avond plaatsvindt, en wanneer er geen jeugdschaak is.
De Drie Torens heeft ook een eigen jeugdtoernooi dat open staat voor jeugdleden van andere schaakclubs of andere jeugdschakers. Dit toernooi wordt steevast op vrijdagmiddag in de carnavalsvakantie wordt gehouden. Overigens kan de oudste jeugd ook meedoen aan de seniorencompetitie op de maandagavond, maar in dit document  hebben we het alleen over het jeugdschaak. 

Externe toernooien

Naast de vrijdagavond zijn er (meestal in vakanties of in het weekend) diverse toernooien en kampioenschappen. Heel laagdrempelig is het Grand Prix Toernooi (GP) van de districten Den Bosch en Tilburg, dat 5x per jaar in Boxtel wordt gehouden. Zwaarder zijn de zgn. Brabant Criterium toernooien. Voor dit soort toernooien moet vaak wel een (klein) bedrag betaald worden. Opgave voor en informatie over officiële externe toernooien gaat via de jeugdleider. Een deel van onze jeugdschakers doet mee met de persoonlijke Brabantse kampioenschappen in hun leeftijdsklasse. Verder spelen enige van de beste jeugdschakers (aangevuld met een aantal ouderen, waaronder de jeugdleider) op zaterdag in de competitie van de Brabantse schaakbond (NBSB). Informatie over toernooien en kampioenschappen staat op de NBSB-site www.nbsb.nl (zie vooral “toernooien” en “jeugd”.)