Vrijdag 3 februari bereikte ons het treurige bericht dat Ton van Moorsel is overleden.
In 1978 werd hij lid van Schavo, toen nog gehuisvest in de Volt. Al snel begon hij zich ook naast het schaakbord voor de vereniging verdienstelijk te maken, te beginnen als teamleider. Toen in 1986 de penningmeester er met de kas van door ging, heeft Ton met zijn mede-terriër broer Ernest ervoor gezorgd dat een groot deel van het clubvermogen weer terecht kwam. Hij was lange tijd intern wedstrijdleider en vanaf begin jaren 90 voorzitter. Vanwege zijn grote verdienste werd hij tot erevoorzitter benoemd.
Na de fusie Van Schavo met De Wolstad in 2007 bleef hij actief als bestuurslid en teamleider. Ook bij De Drie Torens vervulde hij enkele jaren het voorzitterschap, een rol die hem met zijn sociale vaardigheden en vriendelijk karakter op het lijf geschreven was.
Tot 2022 is Ton in ons midden gebleven, totdat de achteruitgang van zijn gezondheid het fysiek bezoek aan de club onmogelijk maakte.

Namens het bestuur Wilbert Kocken