Even een korte update over het Ton van Moorsel toernooi. Voorheen stond dit toernooi bekend als “Voorjaarstoernooi” maar sinds vorig jaar is dit omgedoopt in Ton van Moorseltoernooi, als blijk van waardering voor de vele verdiensten van oud-voorzitter en erelid Ton van Moorsel. Zoals jullie weten overleed Ton begin dit jaar, veel te vroeg natuurlijk, maar heeft hij nog wel de officiële omdoping van het “Voorjaarstoernooi” in het “Ton van Moorseltoernooi” meegemaakt!

De nieuwe naam maakt verplaatsing van dit toernooi naar het najaar althans op papier wel iets gemakkelijker (grapje), al hebben we vooral met het oog op de kalender tot deze verplaatsing moeten besluiten.

Deze editie van het Ton van Moirsel toernooi is om nóg een reden bijzonder: we willen er ook een echte jubileumactiviteit (De Drie Torens bestaat dit jaar al 15 jaar!) waarbij we met name ook de oud-leden van De Wolstad en van Schavo willen aansporen om mee te doen!

Om zoveel mogelijk oud-leden te kunnen bereiken willen we graag ieders hulp inroepen om (actuele) emailadressen van oud-leden van onze verenigingen aan ons door te geven, zodat wij deze rechtstreeks kunnen benaderen. Oud-leden die dit stukje lezen mogen zich uiteraard ook zelf bij ons aanmelden.

Graag deze sturen naar ondergetekende (p.van.duijnhoven1@gmail.com) of naar secretaris.dedrietorens@gmail.com

Er is nog geen nieuwe datum bekend, maar we mikken op de laatste of voorlaatste zaterdag in september, waarschijnlijk in onze nieuwe clublocatie.. Zodra we de planning hiervoor rond hebben zullen we met nadere gegevens hiermee naar buiten treden.

Alvast bedankt voor ieders medewerking bij het benaderen van onze oud-leden. Hopelijk wordt het een mooi weerzien. Wordt vervolgd dus!